Menu Zamknij

Projekty

“Chwaściarnia”- Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie edukacji proekologicznej i konsumenckiej w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska”

Okres realizacji operacji: 07.2020- 03.2021.
Zakres operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju kierowanego przez społeczność.

W ramach operacji zrealizowano działania:

  1. Zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i przygotowywania półproduktów do warsztatów.

Osiągnięte wskaźniki:

  1. Liczba utworzonych miejsc pracy (samozatrudnienie): 1.

Operacja pt: “ Chwaściarnia-podjęcie działalności gospodarczej w zakresie edukacji proekologicznej i konsumenckiej w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska”  realizowana przez Chwaściarnia Ewa Ambroży, mająca na celu: Utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu wyjazdowych warsztatów z kosmetyków naturalnych i ziołowych, prostych doświadczeń chemicznych, ekodomu i budowania świadomości w zakresie ochrony środowiska  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, wdrażanej przez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie ”